Phòng

Phòng

Phòng

Hệ Thống Đặt Phòng
Phòng

SUPERIOR ROOM

SUPERIOR ROOM

Diện tích 16-19m2, View hướng biển hoặc hướng phố.

SUITE VIP ROOM

SUITE VIP ROOM

Diện tích 22m2, View hướng phố, hướng núi, một phần hướng biển.

FAMILY ROOM

FAMILY ROOM

Diện tích 26m2, View hướng biển, một phần hướng phố

DELUXE ROOM

DELUXE ROOM

Diện tích 16m2. View hướng biển.